Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry szef?

Na tak postawione pytanie trudno jest znaleźć jedną uniwersalną odpowiedź, gdyż zależna będzie ona od wielu zmiennych, których tutaj nie sposób wszystkich odnotować. Tym niemniej można pokusić się o wyszczególnienie kilku czynników, które decydują o wizerunku przełożonego w oczach pracowników.

 

Szef czy lider?

Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem pracowników należy bezsprzecznie do podstawowych cnót każdego zwierzchnika, niezależnie od tego, czy pracuje on w korporacji, czy gdziekolwiek indziej. Co różni szefa od lidera? Stosunek do podwładnych. Szef wyznacza zadania i egzekwuje ich wykonanie, lider natomiast – czynnie wspomaga swój zespół w realizacji obranych celów. Poza tym dobry szef musi pamiętać o tym, że jednym z kluczowych warunków sukcesu w firmach jest komunikacja.

 


Komunikacja w firmie

Na pewno nie na zasadzie wydawania poleceń. Komunikacja to proces obustronny – obejmuje informowanie i dostarczanie informacji zwrotnej. Nie polega więc tylko na indagowaniu. Dobry szef włącza się do dyskusji, które wywiązują się między pracownikami, angażuje się w wymianę myśli, czuwa nad realizacją pomysłów. Swoją zdeterminowaną postawą rozbudza w innych członkach zespołu zapał do pracy.Zmysł psychologiczny

Dobry szef powinien odznaczać się również zmysłem psychologicznym. Polega on m.in. na umiejętności aktywnego słuchania. Bez oceniania, bez wtrącania swoich spostrzeżeń przed wysłuchaniem całej wypowiedzi.

Wspomniane powyżej cechy nie wyczerpują oczywiście wszystkich przymiotów dobrego szefa. Należą jednak, jak się zdaje, do tych najważniejszych. Poza zmysłem psychologicznym, który jest dobrem wrodzonym, pozostałe cechy można w sobie wykształcić na drodze zdobywania wiedzy teoretycznej oraz sukcesywnego wdrażania jej w życie. Choć oczywiście predyspozycje wyssane z mlekiem matki również odgrywają tutaj niebagatelną rolę.

 

Losowe

Men-log.pl | Męska strona internetu