Dodatkowe środki na rozwój działalności – jak je zdobyć?

Dla przedsiębiorców potrzebujących środków finansowych na inwestycje lub finansowanie bieżącej działalności firmy najłatwiejszym sposobem ich uzyskania są kredyty bankowe lub pożyczki oferowane przez prywatne firmy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą też postarać się o dotacje z Urzędu Pracy, skorzystać z faktoringu lub z pomocy prywatnych inwestorów, tzw. aniołów biznesu. 

 

Pożyczki pozabankowe

Najszybszą i najprostszą formą pozyskania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej jest skorzystanie z ofert firm pozabankowych, np. pożyczki przez Internet w Via SMS. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują niewielkiej kwoty na  maksymalnie 30 dni. W przeciwieństwie do kredytów bankowych pozyskanie tego typu pożyczki nie wymaga wielu formalności. Cała procedura przyznawania środków finansowych odbywa się przez Internet.

 

Kredyty bankowe

Kredyty bankowe są dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wysokich środków na rozwój firmy. Największe szanse w ich pozyskaniu mają osoby z długoletnim stażem w prowadzeniu firmy. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, mają niewielką szansę na zaciągnięcie kredytu w banku, gdyż ich przedsięwzięcie biznesowe wiąże się nieuchronnie z ryzykiem. W ofercie instytucji finansowych można znaleźć m.in. kredyty: inwestycyjne, hipoteczne, samochodowe i obrotowe.

 

Usługa faktoringu

Faktoring jest formą finansowania bieżącej działalności firmy, która polega na wykupie niezapłaconych przez kontrahentów faktur z odroczonym terminem płatności. Tego typu usługi świadczą banki i firmy faktoringowe. Po tym jak wierzytelności zostaną uregulowane, faktor (podmiot udzielający finansowania) wypłaca przedsiębiorstwu kwotę wartości faktur pomniejszoną o prowizję. Faktoring jest produktem bankowym przeznaczonym dla firm, którym brakuje środków na finansowanie bieżącej działalności.

 

Dotacje z Urzędu Pracy

Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców potrzebujących dodatkowych środków na inwestycje jest wystaranie się o dotacje z Urzędu Pracy. Ich największą zaletą jest bezzwrotność. Taka pomoc finansowa skierowana jest przede wszystkim do osób, które dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą. Aby pozyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem do Urzędu Pracy. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznawane są środki, które mogą maksymalnie wynosić równowartość sześciu pensji – ok. 23 000 zł. Po otrzymaniu dotacji należy udokumentować wszystkie wydatki i prowadzić działalność przez minimum rok. 

 

Aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, którzy finansują przedsięwzięcia o wysokim potencjale rozwojowym w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Oprócz środków wnoszą oni swoje doświadczenie w prowadzeniu firmy, a także listę kontaktów biznesowych. Z pomocy prywatnych inwestorów mogą skorzystać przede wszystkim ludzie młodzi, z innowacyjnym projektem rozwoju firmy. Aniołowie biznesu biorą pod uwagę przede wszystkim ryzyko finansowe oraz szanse powodzenia pomysłu. 

Losowe

Men-log.pl | Męska strona internetu